Polska w Europie – Europa w Polsce

Seminarium Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego Uniwersytetu warszawskiego

Jednym z fundamentów  demokracji liberalnej jest  mechanizm pozwalający na zmianę układu politycznego i nową konfigurację parlamentarno-rządową. Każda zmiana tego rodzaju zawiera w sobie – zwykle – elementy ciągłości i ograniczonej zmiany. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że – w różnych wymiarach – ciągłość jest wątpliwa, natomiast zmiany mają charakter fundamentalny, by nie powiedzieć – rewolucyjny.

Dotyczy to zarówno rewolucji w sferze instytucjonalno-ustrojowej, jak i społecznej.  Tylko przykładowo – zmiana porządku konstytucyjnego bez zmiany konstytucji, ale za to z naruszeniem podstawowych zasad konstytucyjnych. Zmiana postaw społecznych wobec własnego państwa i narastający konflikt polityczno-społeczny. Zmiana koncepcji „państwa socjalnego” na rzecz – wyborczego –   rozdawnictwa politycznego. Degradacja norm etycznych i moralnych (przyzwoitości) w życiu publicznym. Atrofia odpowiedzialności przedstawicieli władzy publicznej, zarówno prawnej jak i politycznej.  Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa wynikające ze zmiany azymutów w polityce zagranicznej.

Wszystkie te zjawiska narastają w ramach uczestnictwa Polski w procesach integracji europejskiej. Polska jest – w wielu wymiarach – coraz mniej w Europie (postępowania o naruszenie Traktatów, zdolności koalicyjne wewnątrz UE, marginalizacja znaczenia  Polski itd.) i narasta ryzyko, że coraz mniej Europy będzie w Polsce. Ma to miejsce w sytuacji, w której zarówno podstawowe wartości ustrojowe, jak  i  ekonomiczno-społeczne Polski i UE są zbieżne, a często tożsame. Praktyka  natomiast prowadzi do coraz groźniejszego oddalania się od jądra (koncepcyjnego, politycznego, społecznego, ideowego  i normatywnego) integracji europejskiej.

W każdej z tych dziedzin występują  procesy, których konsekwencje będą szczególnie widoczne w momencie zmiany większości parlamentarnej. Zmiany, której jedną z podstaw będzie przywrócenie istoty i znaczenia miejsca Polski w Unii Europejskiej. Tyle, że będzie to następowało tu i teraz (a raczej w przyszłości), a więc w określonej rzeczywistości politycznej, ekonomicznej, społecznej, psychologiczno-emocjonalnej (zwycięzcy/ przegrani) i prawnej.

Celem spotkań seminaryjnych jest spojrzenie na tak zarysowany problem z różnych perspektyw: prawnicza, psychologiczna, międzynarodowa, ekonomiczna, etyczna, historyczna, socjologiczna, politologiczna, komunikacyjno-perswazyjna czy  językowa.

Planowanych  ok. 12-14 spotkań w okresie marzec-grudzień 2019.

Uczestnikami seminarium są osoby zaproszone do przedstawienia wystąpień wprowadzających do każdego spotkania, osoby zaproszone przez referentów,   obserwatorzy seminarium  oraz studenci  Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego.  

 Ze względu na interdyscyplinarny charakter i cel seminarium wszyscy uczestnicy seminarium są serdecznie zaproszeni do udziału we wszystkich spotkaniach.  

Efektem seminarium byłaby publikacja poseminaryjna, zawierająca referat oraz transkrypt dyskusji.

Seminaria odbywać się będą we wtorki w  godz. 14.30 – 16.30 w sali seminaryjnej Katedry im. T. Mazowieckiego, ul. Prosta 69 (II piętro) (przystanek metra Rondo Daszyńskiego, linia M 2)  Każdorazowo będą Państwo otrzymywali potwierdzające zaproszenia na seminarium.

W semestrze zimowym 2019/2020 przewidywane są następujące spotkania:

  • 29 października 2019 – Anna Materska-Sosnowska   „Co dalej ? Polska po wyborach”
  • 19 listopada  2019 – Michał Bilewicz „Miejsce Polski na europejskiej mapie uprzedzeń „
  • 26 listopada 2019 – Adam Bodnar „Demokracja – rządy prawa – wolności i prawa jednostki”
  • 3 grudnia  2019 – Aleksander Hall „Stan polskiej demokracji”.
  • 17 grudnia 2019 – Rafał Pankowski „Czy faszyzm to tylko historia ? Rasizm  i ekstremizm prawicowy w Polsce i w Europie”
  • 7 stycznia 2020 – Marek Safjan „Polska w europejskiej przestrzeni prawnej”

W semestrze letnim 2018/2019 przewidywane są następujące spotkania:

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Państwu za życzliwe zainteresowanie inicjatywą  i pozytywną  odpowiedź na zaproszenie. Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego jest zaszczycona mogąc być gospodarzem  seminarium z Państwa udziałem.

Mirosław Wyrzykowski