Seminaria

Polska w Europie – Europa w Polsce

Jednym z fundamentów  demokracji liberalnej jest  mechanizm pozwalający na zmianę układu politycznego i nową konfigurację parlamentarno-rządową. Każda zmiana tego rodzaju zawiera w sobie – zwykle – elementy ciągłości i ograniczonej zmiany. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że – w różnych wymiarach – ciągłość jest wątpliwa, natomiast zmiany mają charakter fundamentalny, by nie powiedzieć – rewolucyjny.

Dotyczy to zarówno rewolucji w sferze instytucjonalno-ustrojowej, jak i społecznej.  Tylko przykładowo – zmiana porządku konstytucyjnego bez zmiany konstytucji, ale za to z naruszeniem podstawowych zasad konstytucyjnych. Zmiana postaw społecznych wobec własnego państwa i narastający konflikt polityczno-społeczny. Zmiana koncepcji „państwa socjalnego” na rzecz – wyborczego –   rozdawnictwa politycznego. Degradacja norm etycznych i moralnych (przyzwoitości) w życiu publicznym. Atrofia odpowiedzialności przedstawicieli władzy publicznej, zarówno prawnej jak i politycznej.  Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa wynikające ze zmiany azymutów w polityce zagranicznej.

Więcej informacji…