Kontakt

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
tel.: 22 55 20 183
e-mail: a.onyszczuk@mish.uw.edu.pl