Zajęcia

Rok akad. 2019/20:

semestr zimowy

 1. Kontynuatorzy, aspiranci, kontestatorzy czyli o polskiej inteligencji w PRL. dr Michał Mizera, dr Anna Rosner
 2. Prawo w tekstach kultury, dr Anna Rosner

semestr letni

 1. Prawa Kobiet na ziemiach polskich w XIX – XXI w. Historia i współczesność. dr Anna Rosner
 2. W poszukiwaniu tożsamości, czyli o polskiej inteligencji po 1989 r. dr Anna Rosner, dr Michał Mizera
 3. Stanowienie i zmiana konstytucji. Wyzwania i doświadczenia. dr Krzysztof Kaleta

Rok akad. 2018/19:

semestr zimowy

 1. Prawo w tekstach  kultury. dr Anna Rosner
 2. Sen o Niepodległej. Polityka historyczna i najważniejsze mity dwudziestolecia. dr Michał Mizera, dr Anna Rosner
 3. Migracje i uchodźstwo – problem społeczeństw współczesnej Europy? dr Elżbieta Mikos – Skuza, dr Anna Rosner
 4. Między prawem a bezprawiem. Polska kultura prawna między PRL a III RP. dr Jarosław Kuisz

semestr letni

 1. Kobieta w domu, w pracy, w polityce. Historia praw kobiet na ziemiach polskich w XIX i XX w. dr Anna Rosner
 2. Rządy ludu a rządy prawa w demokracji konstytucyjnej. dr Krzysztof Kaleta
 3. Europa na rozdrożu. prof. Jan Zielonka

Rok akad. 2017/18:

semestr letni

 1. Kim jesteśmy, skąd przychodzimy? Polska inteligencja. Historia i współczesność. doc. dr Anna Rosner
 2. Prawo w tekstach kultury. doc. dr Anna Rosner
Rok akad. 2016 / 17:

semestr zimowy: 

 1. Understanding the rule of law and some human rights. prof. Geerd  Corstens

semestr letni:

 1. Dylematy polskiej transformacji. Polityka rządu Tadeusza Mazowieckiego
Rok akad. 2015/16:

semestr zimowy:

 1. Autonomia relacji międzyludzkich. Kapitał moralny. prof. Piotr Sztompka

semestr letni:

 1. Nowy ład międzynarodowy. Prof. Adam Rotfeld
Rok akad. 2014/15:

semestr letni

 1. Dylematy polskiej demokracji