Skład Rady

kadencja 2017 – 2020

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4226/M.2017.262.Obw.14.pdf

1) Kurator katedry – dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH) prof. dr hab. Marek Wąsowicz

2) Przedstawiciel Rektora i przewodniczący Rady – prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski;

3) Przedstawiciel rodziny premiera Tadeusza Mazowieckiego – Wojciech Mazowiecki;

4) Przedstawiciele europejskiego życia politycznego, społecznego lub kulturalnego, powołani przez Rektora:

 1. a) prof. dr hab. Andrzej Friszke,
 2. b) prof. dr hab. Aleksander Hall,
 3. c) prof. dr hab. Marek Safjan,
 4. d) prof. dr hab. Henryk Samsonowicz;

5) obsługa sekretarska Rady – dr Anna Rosner.

kadencja 2014 – 2017

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/1816/M.2014.196.Obw.9.pdf

http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/1815/M.2014.195.Zarz.35.pdf

 • Kurator Katedry, dyrektor Kolegium Międzyobszarowch Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Przedstawiciel Rektora i Przewodniczący Rady prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
 • Przedstawiciel rodziny premiera Tadeusza Mazowieckiego Wojciech Mazowiecki,
 • Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski
 • dr hab. Andrzej Friszke
 • dr hab. Aleksander Hall
 • dr hab. Mirosław Wyrzykowski